Online Travel Agency (OTA) là gì?

Trong những năm gần đây các phương tiện truyền thông Việt Nam bắt đầu nhắc nhiều đến khái niệm Online Travel Agency (viết tắt: OTA), tuy nhiên cách viết hay cách hiểu về OTA vẫn chưa thực sự được rõ ràng. Bài viết này tôi chỉ xin chia sẻ đôi điều về Online Travel Agency (OTA) cơ bản nhất.

ota online travel agency

Read more