viator

Tripadvisor chi 200 triệu USD mua lại website đặt tour Viator

Website du lịch nổi tiếng Tripadvisor đã chi 200 triệu USD để mua lại website đặt tour Viator. Thương vụ này dự kiến sẽ được hoàn tất trong quý 3 năm nay 2014.

viator

Viator là website đặt tour và các dịch vụ du lịch trực tuyến được thành lập vào năm 1995. Viator là sản phẩm thứ 4 gia nhập đại gia đình Tripadvisor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *